Kualiti MS ISO 9001:2008

PENGENALAN MS ISO 9001:2008           

 

 Tujuan

Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 dalam Sektor Awam bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman agensi-agensi Sektor Awam mengenai keperluan-keperluan standard dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berasaskan standard MS ISO 9001:2008. Panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan standard MS ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia.

 

Latar Belakang

Pelaksanaan SPK berasaskan standard MS ISO 9001:2008 dalam Sektor Awam Malaysia adalah selaras dengan standard ISO 9000 yang ditetapkan oleh International Organisation For Standardization (ISO) dan diterima pakai oleh Jabatan Standard Malaysia melalui siri-siri standard Malaysia atau Malaysian Standard (MS). Justeru itu, sekiranya terdapat sebarang perubahan, pindaan atau pengenalan standard baru oleh ISO, maka pelaksanaan MS ISO di Sektor Awam perlu diselaraskan bagi menepati kehendak dan keperluan standard tersebut.

Selaras dengan pengeluaran standard ISO 9001:2008 dan MS ISO 9001:2008, semua pensijilan berasaskan MS ISO 9001:2000 akan luput pada akhir tahun 2010. Oleh itu, Agensi-Agensi Sektor Awam Malaysia diminta untuk mengambil salah satu tindakan berikut:

a) bagi agensi yang telah mendapat pensijilan MS ISO 9001:2000, agensi berkenaan dikehendaki beralih kepada pensijilan MS ISO 9001:2008 selewat-lewatnya pada akhir tahun 2010

b) bagi agensi yang belum mendapat pensijilan atau sedang dalam tindakan mendapatkan pensijilan berasaskan MS ISO 9001:2000, agensi berkenaan disarankan untuk terus mendapatkan pensijilan mengikut standard MS ISO 9001:2008; dan

c) bagi agensi yang sedang dalam tindakan tetapi masih belum mendapat pensijilan MS ISO 9001:2000, agensi berkenaan dikehendaki untuk terus mendapatkan pensijilan mengikut standard MS ISO 9001:2008.

 

Senarai Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (JKSNS)

Manual Kualiti

 
BIL NAMA PROSEDUR KELUARAN TARIKH KELUARAN PINDAAN TARIKH PINDAAN
1. Manual Kualiti JKSNS-MK 02 19.10.2015

 

Prosedur Kualiti Utama (PKU)

 

BIL NAMA PROSEDUR KELUARAN TARIKH KELUARAN PINDAAN TARIKH PINDAAN
1.
JKSNS-PKU 01 02 19.10.2015
2.
JKSNS-PKU 02 02 19.10.2015
3.
JKSNS-PKU 03 02 19.10.2015
4.
JKSNS-PKU 04 02 19.10.2015
5. JKSNS-PKU 05 02 19.10.2015
6.
JKSNS-PKU 06 02 19.10.2015
7.
JKSNS-PKU 07 02 19.10.2015
8. JKSNS-PKU 08 02 19.10.2015
9. JKSNS-PKU 09 02 19.10.2015
10.
JKSNS-PKU 10 02 19.10.2015

 

Prosedur Kualiti Pengurusan & Sokongan (PKPS)

BIL NAMA PROSEDUR KELUARAN TARIKH KELUARAN PINDAAN TARIKH PINDAAN
1. JKSNS-PKPS 01 02 19.10.2015
2.
JKSNS-PKPS 02 03 19.10.2015
3. JKSNS-PKPS 03 02 19.10.2015
4. JKSNS-PKPS 04 02 19.10.2015
5. JKSNS-PKPS 05 02 19.10.2015
6.
JKSNS-PKPS 06 02 19.10.2015
7.
JKSNS-PKPS 07 02 19.10.2015
8.
JKSNS-PKPS 08 02 19.10.2015
9. JKSNS-PKPS 09 02 19.10.2015
10.
JKSNS-PKPS 10 03 19.10.2015
11. JKSNS-PKPS 11 02 19.10.2015
12.
JKSNS-PKPS 12 02 19.10.2015