Kunjungan Hormat Pihak Jabatan Syariah Dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Terhadap Ketua Hakim Syarie Negeri Sabah

Kota Kinabalu: Kunjungan Hormat Dato Dr Ahmad Hidayat Bin Buang dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Pada 6 Februari 2018 terhadap Ketua Hakim Syarie YAA Datuk Jasri Bin Matjakir bertempat di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Antara perkara yang dibincangkan didalam pertemuan tersebut adalah mengenai:-

1.  Tawaran dari Akademi Pengajian Syariah di Universiti Malaya yang baru iaitu Diploma Pengajian Undang-undang dan Perundangan Syariah yang menawarkan pengajian dalam bidang sivil dan syariah.

2.  Tawaran Pengajian ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah(PHD). dan:-

3.  Tawaran perkongsian penghakiman bertulis Mahkamah Rayuan Negeri Sabah untuk Bahan kajian Universiti tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *