Mahkamah Rayuan Syariah Sabah

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah berbidang kuasa di seluruh Negeri Sabah. Bidangkuasa Mahkamah ini:

  • Mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh MahkamahTinggi Syariah dalam menjalankan bidangkuasa asalnya.
  • Mengawasi perjalanan pengendalian kes Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh memanggil rekod mana-mana kes mahkamah itu dalam menjalankan bidangkuasa semakannya.Klik (Seksyen 18 EMS 2004)