UTAMA

 

  1. Arahan Pengoperasian Pejabat (APP) Mahkamah Syariah Daerah (MSD) JKSNS Semasa Fasa Peralihan Ke Endemik Mulai 1 Mei 2022. Klik
  2. Notis Pemakluman Operasi Mahkamah Syariah Negeri sabah Dalam Tempoh Fasa Beralih Ke Endemik. Klik
  3. Notis Pemakluman Pengoperasian Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah Februari 2022. Klik
  4. Notis Pemakluman Operasi Pejabat Dan Mahkamah Dalam Tempoh Perpindahan. Klik
  5. Tatacara Pembersihan Dan Disinfeksi Di Tempat Awam. Klik

Kunjungan Hormat Ketua Hakim Syarie Malaysia Ke Istana
Majlis Jasamu Dikenang
Kunjungan Hormat Jabatan Syariah Dan Undang-undang, Akademi pengajian Islam Dan Universiti Malaya Ke JKSN Sabah
Lawatan Kerja Ketua Hakim Syarie Negeri Sabah Dan Pegawai-pegawai Kanan Ke JKSN Selangor
Anugerah Emas KIK
Perlantikan Wali Raja
Majlis Amanat Ketua Hakim Syarie Negeri Sabah
Brainstorming Draf Kaedah-Kaedah Harta Pusaka Orang Islam Negeri Sabah
Raya Perdana 2022
LAWATAN KERJA JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN KE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SABAH

Dalam Penyelenggaraan